Jeden z předních intelektuálů současnosti, historik Timothy Snyder, přichází po velkých
historických pracích Krvavé země a Černá zem s příspěvkem k aktuální debatě o dalším
osudu liberální demokracie. Dvacet lekcí z evropských dějin 20. století ukazuje, že kolaps
společnosti, demokracie a morálky i naše osobní selhání v podmínkách politických krizí
nejsou nic nepředstavitelného. Naši rodiče a prarodiče, vedeni iracionálními mýty fašismu,
nacismu a komunismu, budovali zdi proti znepokojivým globálním hrozbám. Určitě nejsme
chytřejší než oni, máme však výhodu, že se z jejich zkušenosti můžeme poučit a nastupujícím
tyraniím včas vzdorovat. Podle Snydera je k tomu teď, v podmínkách současného politického
vývoje v Americe i v Evropě, ta pravá chvíle.
„Spějeme rychle k fašismu. Timothy Snyder nás zanechává bez veškerých iluzí o nás
samotných.“ – Světlana Alexijevičová, nositelka Nobelovy ceny za literaturu