Uctění památky Jana Palacha

Milí přátelé,

živá pochodeň Jana Palacha zahořela před 52 lety plamenem, který se nedal uhasit kabátem, nedal se skrýt za zavřenýma očima, pálil do zad ty, kteří se odvrátili.
V takovém sebeobětování je něco nepochopitelného, něco, od čeho si nelze pomoci diskusí ani jakýmkoliv zpochybňováním. V létě 1968 byl Jan Palach na brigádě v SSSR a vyzkoušel si tam tváří v tvář sovětským důstojníkům, že nenásilný odpor proti zvůli, v němž si člověk zachová důstojnost, má naději na úspěch. Posílen touto zkušeností, účastnil se na podzim 1968 studentských protestů proti sovětské okupaci. Vnímal však, že odpor vůči bezpráví den ode dne v lidech slábne a přichází únava, rezignace a lhostejnost. Proto se odhodlal ke své „akci“, jak to sám nazval.

Pietní místo k uctění památky Jana Palacha - Resselovo náměstí Chrudim, 19. ledna 2021
Pietní místo k uctění památky Jana Palacha – Resselovo náměstí Chrudim, 19. ledna 2021

Pochodeň je světlo ve tmě. Pochodeň působí těžko snesitelnou bolest, dokáže však vypálit hnisající ránu, která by jinak vedla k otravě krve a smrti. Jan Palach nebyl první a více než dvě desítky dalších jej následovaly. Tak či onak se Palach, student filosofie, přihlásil k apelu Jana Husa na osobní přihlášení se k pravdě. I když tento protest nedokázal zastavit ostudnou „normalizaci“ národa, přesto vložil vznikajícímu režimu do kolébky osudné znamení. Tváří v tvář jeho „akci“ je provždy slabost slabostí, zbabělost zbabělostí, smlouvání smlouváním. A ti, kdo si netroufají, mohou v jeho odvaze najít vlastní sílu.

Osudné znamení Jana Palacha hořelo českému disentu po všechna léta normalizace, ozařovalo cestu signatářům Charty 77 a vzplanulo definitivně v roce 1989. Palachův týden v lednu toho roku odstartoval události, které komunistický režim zbavily moci. Setba dozrála.

Jan Palach je významnou osobností boje za demokracii. Jeho odkaz nám připomíná, že proti totalitě a nedemokratickým režimům je třeba bojovat a že svoboda není samozřejmostí.

Příběh živé pochodně tu zůstává. I my můžeme měřit své nářky a stížnosti, svou beznaděj a vytrvalost, svou rezignaci i odhodlání před tváří Jana Palacha.

Vzpomínku na J. Palacha vyjádřeme každý soukromě ve svém srdci; veřejně tak můžeme učinit v úterý 19. ledna. Na obvyklém místě u kašny na Resselově náměstí bude zřízeno pietní místo, kde v 18 hodin proběhne společná tichá vzpomínka. Pokud se nebudete moci zúčastnit večer, můžete přijít kdykoli během dne zapálit svíčku nebo položit květinu. Dodržujte prosím platná epidemiologická opatření.


V zastoupení garanta místního sdružení Milionu chvilek pro demokracii Dominika Blažka vás srdečně zve 

Jan Vichr