V osmém roce své existence Vydavatelství Referendum poprvé opouští čistě internetový
prostor a vydává svou první knihu nazvanou Žlutý baron. Skutečný plán Andreje Babiše:
zřídit stát jako firmu. Jedná se o soubor dvanácti reportáží a rozborů o podnikání a politickém
působení ministra financí. Část textů již dříve v nějaké podobě vyšla v Deníku Referendum.
„Díky propracování textů a jejich seřazení do logických celků ale vystupují v knize
souvislosti, které jednotlivé novinové články samostatně nemohou zachytit,“ glosuje vydání
knihy jedna z autorek Zuzana Vlasatá.
Kniha je rozdělena do tří částí. První se zabývá způsobem, jakým řídí své firmy Agro
Jevišovice, Kostelecké uzeniny, hustopečský zemědělský podnik a Vodňanskou drůbež. Právě
poslední kapitola přináší nové, zatím nepublikované, šokující informace o pracovních
podmínkách v jedné z výkladních skříní Agrofertu.
Druhá část se věnuje způsobu, jakým Andrej Babiš bohatne na dotacích a dalších příjmech z
veřejných rozpočtů. Popisuje se zde mimo jiné na základě unikátních informací, které si
akvizitor Agrofertu zapomněl na stole u jedné ze svých obětí, technika nepřátelského

přebírání firem, menších obchodních partnerů, v níž spočívala základní metoda rozšiřování
Babišova impéria. Pečlivě se tu analyzují také metody práce vydavatelství Mafra ve prospěch
svého vydavatele.
V části třetí se pak popisují způsoby, jakými Andrej Babiš zneužívá svůj podíl na politické
moci ke svému osobnímu prospěchu. Kromě nedávno publikované reportáže z Kroměříže je
tu také vysvětlena koncepce a souvislosti tak zvaného daňového kombajnu, jehož obětí se v
České republice v posledních dvou letech stalo přes tři tisíce firem. Tato jedenáctá kapitola
knihy vychází dnes v Deníku Referendum. Poslední kapitola pak shrnuje, proč je Andrej
Babiš „špatnou odpovědí na správně položenou otázku“.
(viz zdroj: http://denikreferendum.cz/clanek/25127-vychazi-prvni-kniha-deniku-referendum-
zluty-baron)